تاریخ : سه شنبه، 5 دي ماه، 1396
موضوع : اخبار مسابقات شطرنج

قهرمانی (رپید)شطرنج جهان 2017

مسابقات شطرنج قهرمانی چهان رپید 2017

مشاهده زنده دیدارهای  قهرمانی شطرنج سریع جهان بخش آقایان و بانوان 
مسابقات شطرنج اخبار شطرنج قهرمانی شطرنج جهان شطرنج سزیع جهان پخش زنده مگنوس کارلسن رپید FIDE World Rapid Championship

منبع این مقاله : :سایت شطرنج رستمی
آدرس این مطلب : http://www.chessrostami.ir/175//اخبار مسابقات شطرنج/قهرمانی-(رپید)شطرنج-جهان-2017/